דלג לתוכן הראשי

רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוגוסט, 2014

הוראות כיצד להוריד ספרים מהאתר

לחץ על הלחצן הירוק שעליו כתוב: לחץ להורדה. המתן כ- 20 שניות עד שיופיע לחצן כחול עם הכיתוב הורד עכשיו כעת אתה יכול להוריד את הספר

הספר "יסודות של בישול דגנים, לחם, לחמים חמים "- cerealseibreadhot breads

יסודות הבישול :

יסודות שלבישול
הבעיהשלמזון
בחירהשלמזון
חומרימזון
ערךמזון
עיכול וספיג שלמזון
הכנהשלמזון
שיטותשלבישול
חוםלבישול
כלי אוכללבישול
מזונותמתכונניםלבישול
סדרהעבודה
שולחןלמזונותבישול
טיפולבמזון
תפריטיםומתכונים
מונחים המשמשיםבבישול
דגנים
ייצור, הרכב, ובחירה
דגניםכמזון
הכנתהדגניםלשולחן
תירסהודי, אותירס
חיטה
רייס
שיבולת שועל
שעורה
שיפון, כוסמת, דוחןו
מוכן, אומוכןלאכילה, דגנים
הגשתדגנים
משחותאיטלקיות
ארוחת בוקרתפריט
לחם
חשיבותשללחםכמזון
מצרכיםלהכנת לחם
כלי אוכללהכנת לחם
תהליכי קבלתלחם
מה שהופך אתהבצק
טיפולבבצקבירידה
ללוש את הבצק
עיצובהלחםלבצק
אפייתהלחם
ניקודלחם
שימושבמיקסרהלחם
הגשתלחם
מתכונילחם
מתכוניםלרולס, לחמניות, ועוגיות
טוסט
לחמיםחמיםבתזונה
דרישותעיקריותללחמיםחמים
סוכניהחמצה
כליחמיםלחםוהשימוש בם
הכנתהתערובתהחמההלחם
אפייתהתערובתהחמההלחם
הגשתלחמיםחמים
מתכונימחבת-עוגה
מתכוניופל
מתכונימאפין
עוגתתירסמתכונים
מתכוניביסקוויט 

להורדת הספר===>>לחץ כאן


ספר אלקטרוני - איך בדיוק להקנות ביטחון עצמי לילדים שלך -ספר באנגלית -confident kids

איך להקנייתביטחוןבתינוק שלך
לדוגמא צפהבתקשורתהמילולית ולאהמילוליתשלהתינוק שלך.הקשב להםכשהם מתקשריםאיתך. לדוגמא, תינוקותנוטים  לבכותכדי לתקשר. בדרך כללתינוקרקבוכהכשהוא צריך משהו
תינוק שהחזיקווחבקויגדלבטוח יותרבידיעה שהואמוערךואהוב. זו הסיבה שאנילא מסכים עםשיש להשאירתינוקותלבכות. לדעתי זה אכזרי מאודועלולה להזיקלילד.תינוק איךיוכל לסמוך עלהוריואםהם מתעלמים ממנוכאשרהוא זקוק להםביותר?
למרות שלאלהיות מסוגל לדברבשפתנותינוקותכנראהמביניםיותרממה שאתהיכול לדמיין. תינוקות וילדיםקטניםהם כמוספוגים-הםסופגים אתכל מה שאנחנואומרים ועושים.

איך ליצור ביטחון עצמי אצל ילדך  
ילדים לומדיםממשחק-זה מאודחשובלתת להםהזדמנותכמה שיותרולעודד אותםלתתדמיונםלהשתולל. לגרום להם להאמין שהם יכולים לעשותאולהשיגכל דבר שהםרוציםבחיים. 

מה גורםלאובדןערך עצמי ואיך לפתור תבעיה ?

אילו רק חלק מהנושאים להמשך קריאה והורדה הספר למחשבך האישי לנייד או לאייפד לחץ כאן למטה


להורדת הספר===>>לחץ כאן

ספר להורדה בחינם באנגלית - איך לבצע שינוי בחייך - change your life

איך להתמודד עםמצבים שונים בחיים
איך לפתח תחומי עניין
איך ללמודלהתנהגעםהכאב הרגשילהתעקשלכבושהצרותאישיות שלך הבנתהנפשהנפשית והפיסיתשלךלפיתוח העצמיהרוחני שלך איך לשנות אתהרגליהחשיבה שלך. דבר שיביא אותך ישירות להצלחהבחיים  פיתוחעצמירוחני טכניקותלפיתוחעצמימוטיבציהלנפשומצבים רוחניים
רוחניות דרך לפיתוח עצמי איך אנימחליט מה שאני צריךכדי להרגישמאושר? זה רק חלק ממה שתומן בתוכו הספר אז גש להוריד  את הספר הרי זה בחינם בטוחני שיתרום להתפתחות שלך הן מבחינה פיזית והן מבחינה רוחנית

 להורדת הספר===>>לחץ כאן

ספר להורדה- איך לעשות כושר מהר- fast fitness

איך לבצע כושר מהר בעזרת הספר תוכל:
להתאיםתרגילי כושר גופניים לתוך לוח הזמניםהעמוסים שלך
קצת קשה בתוך לוח הזמנים העמוס שלךמשפחה, ביתוקריירה. אישה/ילדים/עבודההןהפעילות הגופניתשלך. למרות זאת אל תתייאש זה אפשרי
לפני שתיתן את דעתךלרעיוןשל פעילות גופניתהמתאימהללוח הזמניםהעמוס שלך, כדאי קודםלבצעהערכהעצמית ולהתייעץ אפילו עם רופא הפעילות הגופניתהיא הדבר הטוב ביותר לבריאותשלך, רצוי מאוד שתכניס אותה לתוך אורח החיים שלך באופן קבוע .

 להורדת הספר===>>לחץ כאן

ספר באנגלית להורדה בחינם - חיים טובים יותר עם החלטות טובות יותר - better choices better life

מה בספר? 
האם אתה רוצהלחיות חיים ארוכים יותר, מאושר יותר, ובריא יותר? בריאותטובה מגיעהלמישדואגלבריאות של גופו לאחר קריאת הספרתמצאאת עצמךעושהדברים שאתהאף פעם לאעשית בעבר. 

בספר תלמד:

כיצדלחיות חייםארוכים ובריאים
איך לחיותחיים בריאיםחיים ארוכים יותרומאושרים יותר 
איך להיות מאושר יותרכיצדלחיות חיים ארוכים יותר,ובריאים יותר
איךלחיות חיים ארוכים יותרובריאים יותרעם​​פעילות גופנית
כיצדלהפחית את הלחץמדריךלחייםבריאים יותר
לחיות חיים ארוכים יותרובריאים יותרואיך להתמודד עם מתח
צעדים כדילהפחית את הלחץ ועוד ועוד..... 

להורדת הספר בחינם באנגלית===>> לחץ כאן

Translate

כל הספרים באתר

מדריך הדייטים
*דיסקרטי
* 30 דרכים לעשות כסף מהבית
ספרים להורדה בחינם - איך לפתח ביטחון עצמי
*ספרים להורדה בחינם באתר
*ספר להורדה - איך לפתח את המוח שלך ולמשוך הצלחה כסף וחברים -unlock your mind power
*ספרים להורדה בתשלום
איך להרוויח כסף
*ספר להורדה חינם באנגלית - איך לבצע שינוי בחייך - change your life
*ספר להורדה- איך לעשות כושר מהר-
*ספר באנגלית להורדה בחינם - חיים טובים יותר עם החלטות טובות יותר - better choices better life*
*התקנת הארקה לדירה-ספר להורדה
*איך לחבר מפסק למנורה
*איך לחבר פסי לדים להורדה בחינם
*איך להוציא ממפסק חשמל כמה שקעי חשמל להורדה
*איך להחליף בית נורה - ספר הדרכה
*ספר באנגלית - פיתויי נסיעות - travel temptations
*איך לחבר שעון למאוורר - ספר להורדה
*איך לעשות כסף מבלי לצאת מהבית
* המדריך שלך לעבודות חשמל לבית
*מדריך לשיפוצים ותיקונים קטנים בבית

*כל מה שרצית לדעת על הפסקת עישון
*להורדה בחינם - אומנות הביטחון העצמי - the art of self confidence
התקנת שעון שבת לאוטומט חדר מדרגות